Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Taina Riipinen Oy
Rantakatu 13 A 6
65100 Vaasa
Y-tunnus 2666281-1
taina@tainariipinen.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Taina Riipinen
Rantakatu 13 A 6
65100 Vaasa
taina@tainariipinen.fi
0400 350 820

3. REKISTERIN NIMI

Taina Riipinen Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteen hoito ja ylläpito

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus), työnohjausten paperiset muistiinpanot ja sähköiset asiakirjat.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan/organisaation itse antamat tiedot.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ilman asiakkaan lupaa tai lain mukaista valtuutusta.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Palveluntuottajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakirjoja käytetään ainoastaan asiakastyöskentelyssä. Sähköiset asiakirjat ovat salasanalla suojattu. Työnohjaukseen liittyvät paperiset asiakirjat ovat lukollisessa kaapissa, lukollisessa työhuoneessa.

Takaisin