Työhyvinvointipalvelut esimiehen ja johdon tarpeisiin

Työhyvinvointipalvelut esimiehen ja johdon tarpeisiin

Työhyvinvointipalvelut esimiehen ja johdon tarpeisiin

Esimiestyön suurimpia haasteita on puuttua ongelmatilanteisiin oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Ensiarvoisen tärkeää on vahvistaa esimiehen vuorovaikutustaitoja. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky antaa positiivista ja kriittistä palautetta, edesauttavat esimiestä onnistumaan johtamistyössä.

Esimiesvalmennuksen teemat

  • minä esimiehenä, vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • erilaisten ihmisten kohtaaminen/johtaminen
  • vaativat erityistilanteet
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • onnistunut kehityskeskustelu
  • itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Valmennus sopii eri toimialoilla työskenteleville esimiehille. Valmennus voidaan toteuttaa eri puolilla Suomea ja tarvittaessa myös osa valmennuksesta on toteutettavissa virtuaalisesti.

Tarvittaessa osan valmennuksesta toteuttaa työlainsäädännön tunteva juristi.

Takaisin