Työhyvinvointipalvelut työntekijän tarpeisiin

Työhyvinvointipalvelut työntekijän tarpeisiin

Työhyvinvointipalvelut työntekijän tarpeisiin

Ulkopuolinen koulutettu työnohjaaja voi auttaa työntekijää selkiinnyttämään omia ajatuksiaan ja etsimään ratkaisua. Toisinaan tämä on omien kykyjen ja osaamisen tiedostamista, erilaisten mahdollisuuksien oivaltamista tai rohkeutta vaihtaa työpaikkaa tai alaa. Mikäli työntekijä kokee itsensä väärin kohdelluksi työyhteisössä, ohjaa työnohjaaja hänet oikean, auttavan tahon piiriin.

Takaisin