Skip to main content
Blogikirjoitus

Työn­ohjauksen tavoitteet

By 20.1.202326 tammikuun, 2023No Comments

Työnohjauksen tavoitteet

Tavoitteiden nimeäminen on tärkeä osa koko työnohjausprosessia. Mikäli tavoitteita ei nimetä, on lähes mahdotonta arvioida sitä, että oliko työnohjauksesta mitään hyötyä?

Työnohjaajana itselleni on muodostunut toimintatapa, jossa kartoitan jokaisen työnohjaukseen osallistuvan henkilön näkemykset etukäteen, ennen ensimmäistä ryhmätapaamista. Käytännössä se tapahtuu siten, että sovin jokaisen työnohjaukseen osallistuvan kanssa henkilökohtaisen haastatteluajan. Haastattelujen toteuttamiseen sopii hyvin myös etäyhteys.

Haastattelun tarkoitus on kartoittaa kaikkien näkemykset seikoista, mitkä ovat työyhteisössä erittäin hyvin ja mitä halutaan jatkossa säilyttää. Lisäksi haluan kuulla myös ne kohdat, mitä halutaan muuttaa, kehittää ja korjata?

Ensimmäiseen ryhmätapaamiseen teen näistä haastatteluista lyhyen yhteenvedon ja sen avulla saamme yhdessä nimettyä tavoitteet työnohjausprosessille. Tästä toimintatavasta olen saanut myönteistä palautetta, sillä kaikkien näkemykset tulevat tasapuolisesti esille. Pidän tärkeänä sitä, että myös hiljaisempien työyhteisön jäsenten mielipiteet huomioidaan. Näin ei aina ryhmätilanteissa tapahdu.

Tavoitteiden asettelun haasteet isossa organisaatiossa

Työnohjauksen tavoitteiden määrittelemiseen isossa organisaatiossa pitää kiinnittää erityistä huomioita. Suuren organisaation henkilöstö työskentelee eri tehtävissä ja heillä on erilaiset vastuut. Tavoitteita määriteltäessä on kuitenkin syytä huomioida, että työtehtävien erilaisuudesta huolimatta, yrityksen tavoite ja päämäärä on yhteinen.

Esimerkiksi yritys, joka valmistaa hoitotarvikkeita ja heidän asiakaskuntansa on kansainvälinen ja useissa maanosissa. Yrityksessä toimii johtoryhmä, keskijohto, myyntiorganisaatio, markkinointi, asiakaspalvelu, tuotanto, varasto, pakkaamo ja henkilöstöhallinto. Mikäli työnohjaus toteutetaan koko organisaatiossa, niin väistämättä myyntiorganisaation työnohjaus poikkeaa tuotannon työnohjauksesta. Kuitenkin heidän yhteinen tavoitteensa on, että asiakas saa tilaamansa tuotteen mahdollisimman pian ja sen laatu on moitteeton.

Ison organisaation työnohjauksen tavoitteiden asettelussa pitää huomioida se, että fokus säilyy yhteisessä päämäärässä. Toisinaan on vaarana se, että tyytymättömyys toisen osaston toimintaa kohtaan, lähtee määrittelemään oman työnohjauksen suuntaa. Se ei palvele ketään, että työnohjauksessa lähdetään arvostelemaan muiden toimintatapoja. Keskeistä on se, että miten minä itse ja se tiimi, jossa työskentelen, pääsemme mahdollisimman hyvin siihen tavoitteeseen, joka meille on määritelty.

Parhaimmillaan työnohjauksen avulla voidaan päästä sille tasolle, että löydetään niitä käytäntöjä, miten helpotetaan muiden työtä ja autetaan myös toisia saavuttamaan omat tavoitteensa. Tällöin työkulttuuri on muodostunut sellaiseksi, että sisäinen yhteistyö on vahvaa ja kaikilla on tunne siitä, että oma työpanos on arvostettu. Mikä voisikaan olla hienompi tavoite?

Leave a Reply