Skip to main content

INHIMILLISIÄ KOHTAAMISIA JA KÄYTÄNNÖNLÄHEISIÄ RATKAISUJA

Uskon siihen, että jokainen ihminen on oman elämänsä ja oman työnsä asiantuntija. Minun tehtäväni ei ole sitä käsitystä murentaa vaan vahvistaa.

Kannustan kokeilemaan erilaisia toimintatapoja erityisesti silloin, kun tavoitteena on saada jokin konkreettinen muutos omassa elämässä tai työssä.

Tavoite kaikessa tekemisessäni on sama, olipa kysymyksessä työnohjaus, terapia tai laajempi työyhteisön kehittämisprosessi. Keskiössä on ratkaisun löytäminen, ei taustatekijöiden etsiminen, josta tyytymättömyys on saanut alkunsa.

Pyrin työssäni siihen, että pystyn tarjoamaan oikean avun oikeaan aikaan. Haluan omalta osaltani edistää alueellisen tasa-arvon toteutumista siten, että osaamistani voivat hyödyntää myös asiakkaat, jotka asuvat pitkien välimatkojen tai hankalien kulkuyhteyksien päässä.

TAINA

Lapsuuden kasvuympäristöni erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten keskellä on juurruttanut minuun intohimon ymmärtää ihmisen mieltä ja toimintatapaa. Tämä intohimo on kuljettanut minua erilaisiin työtehtäviin sekä innostanut etsimään tietoa ja opiskelemaan uutta.

Koulutukseltani olen sosionomi ja työnohjaaja. Ennen yrittäjyyttä työskentelin sosiaalialan eri tehtävissä. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2007 lähtien. Olen erikoistunut johdon työnohjaukseen opiskelemalla Johdon työnohjaaja Master-CSLE® pätevyys ja valmentaja -koulutuksen. Lisäksi olen koulutukseltani ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n (Story), Johdon työnohjaajat ry:n sekä Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n jäsen.

TOIMINTAANI OHJAA

 • Ehdoton salassapitovelvollisuus asiakkaan asioissa ja keskinäinen luottamus.
 • ​Joustavuuden ja nopeuden mahdollistaminen digitaalisten työvälineiden avulla. Asiakas saa avun paikasta tai ajankohdasta riippumatta, silloin kun hän apua tarvitsee. Asiakas voi myös aloittaa terapian ilman lääkärin lähetettä.
 • ​Alueellisen tasa-arvon toteutuminen etäyhteyksiä hyödyntäen. Pienten paikkakuntien sekä pitkien välimatkojen päässä olevat organisaatiot ja yksittäiset henkilöt, saavat ammatillista tukea työyhteisöjensä kehittämiseen, työnohjausta sekä terapiapalveluita.
 • ​Taloudellinen toimintatapa toteutuu, kun oikea apu tulee oikeaan aikaan. Kun asiat eivät ehdi paisua liian suuriksi syntyy säästöä työterveyshuollon ja sairauslomien aiheuttamista kustannuksista.

“ERILAINEN LOPPUTULOS VAATII ERILAISEN TOIMINTATAVAN”

TAINA RIIPINEN

YKSITYISHENKILÖT

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA JA TYÖNOHJAUS

Painopiste työssäni on elämään kuuluvien kriisien käsittely, kuten läheisen kuolema, parisuhteen päättyminen, haasteet työssä tai omaan itseen liittyvät asiat. Erityisosaamistani hyödynnän läheisriippuvuuteen, narsismiin sekä työuupumukseen liittyvissä teemoissa.
Työskentelytapani ja viitekehykseni työnohjaajana sekä lyhytterapeuttina on ratkaisukeskeinen. Voit aloittaa terapian ilman lääkärin lähetettä, nopeasti ja joustavalla aikataululla.

Mikäli haluat aloittaa yhteistyön etäyhteyden välityksellä, niin silloin ei ole väliä millä paikkakunnalla itse asut ja myös aikatauluista sopiminen on vaivatonta. Käytän suojattua etäyhteyttä, johon voit liittyä lähettämäni linkin kautta. Sinun ei tarvitse asentaa koneellesi tai mobiililaitteellesi mitään erityistä ohjelmaa.

Tarkemmat tiedot vastaanotosta

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa. Toiminta perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin.

Työnohjaus toteutetaan säännöllisesti kokoontuvina tapaamisina, jolloin ohjausprosessi etenee ja saavutetaan ennakkoon asetetut tavoitteet. Työnohjausta toteutetaan yksilö- tai ryhmä / työyhteisöohjauksena.

MITÄ RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA ON?

Lyhytterapia on apukeino elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille. Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeastikin, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia.

"LYHYTTERAPIA ON APUKEINO ELÄMÄN HAASTAVIIN TILANTEISIIN, ILMAN LÄHETETTÄ TAI DIAGNOOSIA"

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä. Esimerkiksi jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa taakkaa. Asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa. Keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa.

Lyhytterapia on myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kentällä. Se sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Terapiakäynneistä ei tehdä merkintää julkisen terveydenhuollon rekisteriin.

YRITYKSET

TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA TYÖNOHJAUS

Kehittämisprosessi aloitetaan yhteistyöllä, jossa kartoitetaan lähtötilanne. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa yrityksen ja henkilöstön tilasta.

Tarvittaessa tehdään alkukartoitus, sähköisesti tai haastattelemalla avainhenkilöt.

Ennen toimenpiteiden aloittamista työyhteisössä tai organisaatiossa pitää olla seuraavat asiat tiedossa:

 • Mihin ollaan tyytyväisiä ja mitä halutaan säilyttää?
 • Mitä halutaan muuttaa, kehittää tai korjata?

Toimenpiteet valitaan sitten kun kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys siitä, mikä on tavoite?

Toimenpiteet voivat sisältää koulutuskokonaisuuden seuraavista teemoista:

 • ​Itsensä johtaminen
 • Organisaatiossa tapahtuvat muutokset ja työn uudelleen organisointi
 • Hyvästä esihenkilöstä vielä paremmaksi
 • Hyvästä työntekijästä vielä paremmaksi
 • Psykologisesti turvallinen työyhteisö
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Vaativat erityistilanteet työyhteisössä

Kehittämisen tueksi tarvitaan toisinaan työnohjausta työntekijöille sekä esihenkilöiden työnohjausta tai valmennusta. Paras lopputulos saavutetaan silloin, kun kehittämisprosessi suunnitellaan hyvin, se pitää sisällään kehittämistyön kaikilla tasoilla ja on tarpeeksi joustava reagoimaan yllättäviinkin tilanteisiin.

Vahvuuteni ovat vaativien erityistilanteiden selvittely ja ohjaaminen kuormittavasta tilanteesta tasapainoiseen toimintaympäristöön.

“MIKÄLI TYÖSSÄ TAVOITELLAAN TÄYDELLISTÄ LOPPUTULOSTA, EI PIDÄ UNOHTAA IHMISTEN JOHTAMISTA”

TAINA RIIPINEN

VASTAANOTTO

Vastaanottotilani sijaitsevat Vaasassa Kirkkopuistikolla ja Turussa Eerikinkadulla. Molemmat vastaanottotilat ovat viihtyisät ja kodinomaiset. Tiloissani ei ole erillistä odotustilaa, joten saavuthan varaamallesi ajalle täsmällisesti.
Tarkemmat ohjeet tapaamiseen saat ajanvarauksen yhteydessä.

Mikäli toivot apua nopeasti, ajasta tai paikasta riippumatta, niin suosittelen etäyhteyden hyödyntämistä. Sinun ei tarvitse asentaa mitään erityistä ohjelmaa tietokoneellesi tai puhelimeesi. Lähetän sinulle linkin, jonka avulla saamme ääni- ja kuvayhteyden.

LÄSNÄ ETÄNÄ

MAHDOLLISUUS SAADA APUA PAIKASTA RIIPPUMATTA ETÄYHTEYDEN AVULLA

Tarvittaessa työskentelen etäyhteyttä hyödyntäen. Se tarjoaa mahdollisuuden saada apua akuutissa kriisitilanteessa sekä mahdollistaa työskentelyn välimatkasta riippumatta. Käytän työssäni suojattua ja turvallista Minduu-etäyhteyspalvelua, joka avautuu asiakkaalle sähköpostiin lähetettävästä linkistä. Yhteyden käyttö ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.

AJANKOHTAISTA

Tulevista tapahtumista, viikonloppukursseista ja opintomatkoista löydät tietoa Facebookista ja LinkedInistä.

Voit aina ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla.

Ota yhteyttä

Vastaan yhteydenottoosi 24 tunnin sisällä

BLOGI

20.1.2023 in Blogikirjoitus

Mitä työn­ohjaus on?

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä” (Suomen…
Lue lisää
20.1.2023 in Blogikirjoitus

Ratkaisu­keskeinen lyhyt­terapia

Mitä lyhytterapia on? Lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille. Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeastikin, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia…
Lue lisää
20.1.2023 in Blogikirjoitus

Työn­ohjauksen tavoitteet

Työnohjauksen tavoitteet Tavoitteiden nimeäminen on tärkeä osa koko työnohjausprosessia. Mikäli tavoitteita ei nimetä, on lähes mahdotonta arvioida sitä, että oliko työnohjauksesta mitään hyötyä? Työnohjaajana itselleni on muodostunut toimintatapa, jossa kartoitan…
Lue lisää